КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Телефон для довідок
044 287-74-97
Працює з 9:00-16:00 пн-пт
Рентгенорадіологічне відділення

Міське рентгенорадіологічне відділення (МРРВ)

Відділення організовано в 1966 році.

МРРВ атестовано ДП «Укрметртестстандарт» №ПТ-124/15 від. 15.04.2015р,

Ліцензія МОЗ України серія АВ № 587700 від 11.11.2010 р.

Відділення укомплектовано штатами: лікарі - рентгенологи, лікар-радіолог, інженерно-дозиметрична група. Всі спеціалісти атестовані вищою та першою категоріями.

МРРВ обладнано вимірювально-дозиметричними приладами:

- Дозиметр-радіометр 0»ДКС-96»;

- Дозиметр «ДКС-АТ-1123»;

- СРП-68-01.

Основна задача відділення – забезпечення радіаційної безпеки персоналу та пацієнтів згідно нормативних документів.

Дозиметричний контроль якості захисту від іонізуючого випромінювання входить здійснення радіаційно-дозиметричною групою.

У функції міського рентгенорадіологічного відділення входить здійснення радіаційного контролю (РК) на етапах:

• введення рентгенівського кабінету в експлуатацію;

• зміни умов експлуатації рентгенівського кабінету або апарата;

• позаплановий, аварійний (РК);

• періодичний РК проводиться не рідше 1 разу на 2 роки і передбачає:

 

Ў контроль потужності доз випромінювання на робочих місцях персоналу, у приміщеннях і на території, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету;

Ў контроль захисної ефективності індивідуальних і пересувних засобів радіаційного захисту;

Ў оформлення технічних паспортів та протоколу дозиметричного контролю на право експлуатації рентгенівського обладнання в лікувально-профілактичних закладах, відомчих та приватних клініках міста Києва.

 

Для виявлення впливу радіаційного фактора на організм працюючих с джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) з 1970 року організовано роботу центральної диспансерної комісії.

У функції центральної диспансерної комісії входить:

проведення щорічної диспансеризації осіб працюючих з (ДІВ);

оформлення довідки працюючим для роботи з (ДІВ);

оформлення заключних актів.

 

 

Контакти: тел.. 287-53-98, mrrv.kiev@gmail.com

 


Відділення


Контактний центр м. Києва - 1551