КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Телефон для довідок
044 287-74-97
Працює з 9:00-16:00 пн-пт
Рентгенологічне відділення

Рентгендіагностичне відділення є окремим структурним підрозділом      лікарні.

Відділення об,єднує рентгендіагностичні кабінети корпусів лікарні,    флюорографічні кабінети,архів,службові та допоміжні приміщення.

Відділення рентгендіагностики розміщується в спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях,що відповідають вимогам експлуатації та техніки   безпеки.

Структура і штати

Кабінети рентгендіагностичного відділення розміщені в кардіологічному, неврологічному, урологічному, хірургічному та інфекційному корпусах.

Діагностичні кабінети і кабінети флюорографії з допоміжними приміщеннями відповідають діючим будівельним нормам і правилам (Сніп) та санітарним правилам і нормам на проектування лікувально-профілактичних установ (СанПіН), їх проектна документація узгоджена з радіаційним відділом СЕС.

Штати:

№ п/п

Назва посад

Штатних одиниць

1.

Завідувач відділенням

1,0

2.

Лікарів рентгенологів

12,5

3.

Ст.рентгенлаборант

1,0

4.

Рентгенлаборант

15.75

6.

Медичний реестратор архіву

1.0

7.

Сестра господарка

1,0

8.

Молодша медична сестра

4.0

Завідувач відділенням  --   лікар – рентгенолог  вищої категорії  Герасименко

Любов Федосіївна .

Старший рентген лаборант --  Герцен Олга Іванівна, рентген – лаборант вищої

Категорії.

Оснащення

Кардіологічний центр має рентгенологічні апарати :

а) РДК-№ (Італія 2004 р.випуску)

б) Флюорограф з ЦОЗ (Україна 2005р. випуску)

в) Пересувні апарати ДЕ-50 та  «MAC GMM

г) Стаціонарний рентгенівський апарат на три робочих місця «Медикс»

4.2    Рентгендіагностичні кабінати урологічного центру оснащені:

а) 2 апарати СІРЕСКОП-ЦХ (Німеччина 1994р.;  1996р.випуску).

4.3    Центр нервових захворювань оснащений:

а) РДК-2 (Італія 2004р.випуску).

4.4.    Рентгендіагностичні кабінети хірургічного корпусу оснащені:

а) 5-Д-2 ( Росія 1990р.випуску)

б) РДК-3 ( Італія 2004 р. випуску).

в) СІРЕСКОП – ЦХ (Німеччина 1993 р.випуску)

д) Пересувний апарат ДЕ-50

4.5.    Нейрохірургічний корпус оснащений :

а) Пересувний апарат ДЕ-50

4.6.    Інфекційний корпус оснащений:

а) пересувний рентгенапарат  «MAC GMM» у відділенні інфекційної     реанімації.

б) система рентгенівська стаціонарна  «RADREX 1».

4.7.    В стоматологічному відділенні 6а корпусу  в рентген кабінеті розміщені

рентгенівський апарат для панорамних знімків «ОРТОФОС»  та дентальний апарат для виконання прицільних знімків зубів  «MIREY».

Види медичних досліджень

Рентген відділення  виконує такі дослідження:

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітини (ОГК):

- рентгеноскопія ОГК

- рентгенографія ОГК (оглядова)

в одній проекції

в двох проекціях

- рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу

- ларингографія

- рентгенографія серця, діафрагми

Рентгенологічні дослідження органів травлення:

- фарингографія контрастна

- рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)

- рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

- рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою

- рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу

- холангіографія інтраопераційна

- холангіохолецистографія внутрішньосудинна

- холецистографія пероральна

- первинне подвійне контрастування шлунку

- дуоденографія без зондова

- дуоденографія зондова

- іригоскопія

Рентгенологічні дослідження сечо-статевої системи:

- обзорна урографія

- екскреторна урографія

- внутрішньосудинна урографія

- метросальпінгографія

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

- рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта:

в одній проекції

у двох проекціях

- рентгенографія черепа у двох проекціях

- рентгенографія коолоносових пазух

- рентгенографія висково-щелепного суглоба

- рентгенографія нижньої щелепи

- рентгенографія кісток носа

- рентгенографія зубів

- рентгенографія скроневої кістки

- рентгенографія ключиці

- рентгенографія  у двох проекціях

- рентгенографія ребер із  аутокомпресією під час дихання

- рентгенографія грудини з компресією під час дихання

- рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання.

Контакти: м. Київ  -  01601

Вул.. Шовковична, 39/1,

Корпус 6-А, поверх 4.

Тел.. (044) 234 – 06 –20

 

 


Відділення


Контактний центр м. Києва - 1551